LMT identity graphic core elements.

Simbola elementi

Izmantojam elementus no LMT logo Latvijas simbola – definētajās zīmola CMYK vai Pantone krāsās.

Simbola elementus lietojam korporatīvajiem reprezentacijas materiāliem, suvenīriem un apģērbiem.

LMT logo simbola attiecība pret simbola elementiem ir ne mazāka kā 1:10.

Vienkrāsas simbola elementus vienā no zīmola krāsām izmantojam situācijās, kad pastāv krāsu drukas ierobežojumi.

Pilnie simbola elementi

Pilnie simbola elementi ir LMT logo Latvijas simbola pilnās formas – definētajās zīmola krāsās. Pilnos simbola elementus izmantojam kā taktisko ziņu formu un kā laukuma strukturētāju (kā formu zem teksta vai attēla masku). Komunikācijā izmantojam tikai četru stūru pilnos simbola elementus. Pilnos simbola elementus varam palielināt un rotēt, saglabājot to pamatformu. Gadījumos, kad pilno simbola elementu izmantojam kā laukuma formu zem teksta vai attēla masku, tas maketā var būt tikai viens un tas tiek kadrēts tā, lai redzams būtu tikai viena tā stūra fragments.

Pilno simbolu elementu kadrēšana

Kad pilnos simbola elementus lietojam kā laukumu strukturētājus, tos kadrējam.

  • Gadījumos, kad pilno simbola elementu izmantojam kā laukuma formu zem teksta vai attēla masku, tas maketā var būt tikai viens un tas tiek kadrēts tā, lai redzams būtu tikai viena tā stūra fragments – 1/3 daļa no stūra radiusa.

Taktiskās ziņas

Taktiskās ziņas izvietojam LMT logo simbola pilnajos četru stūru elementos, kuriem izmantojam vienu no trim zīmola krāsām: tumši oranžo, tumši sarkano, melno. Pilnajiem simbola elementiem var lietot caurspīdīguma filtrus, saglabājot LMT zīmola krāsas. Taktisko ziņu pilnajā simbola elementā var izvietot cenu, ikonas vai maksimums trīs vārdus. Tekstu centrējam. Tekstu ievietojot, ievērojam drošo laukumu. Maketā taktiskās ziņas izvietojums atkarīgs no konkrētā maketa teksta un vizuālo elementu apjoma. Maketā var būt ne vairāk kā viena taktiskā ziņa. Pilnajam simbola elementam jābūt maketā redzamam pilnā apmērā.

  • Cena
  • Tekstuāla ziņa
  • Taktiskā ziņa ar īpašu cenu konkrētā laika periodā.

  • Taktiskā ziņa ar īpašu piedāvājumu konkrētā laika periodā.

Ikonas

Pilns LMT ikonu komplekts pieejams: feathericons.com

Ikonām izmantojam vienu no zīmola krāsām. Veidojot jaunas ikonas, ieturam tādu pašu stilu, kāds ir ikonām LMT ikonu komplektā. Ikonas tiek lietotas, lai tekstu padarītu pārskatāmāku.

Ievietojot ikonas materiālos, ievērojam ikonu līniju biezumus un lielumus, lai izveidotu savstarpēju ikonu izmēru konsekvences sajūtu.

Palielinot ikonas, līnijas biezums proporcionāli palielinās. Piemēram, palielinot ikonu 2 reizes, līniju biezums arī palielinās 2 reizes.

Ilustrācijas

Ilustrācijas lietojam, lai ilustrētu vai skaidrotu tekstu. Veidojam stilistiski plakanas un / vai telpiskas ilustrācijas, izmantojot līnijas un ne vairāk kā divas no zīmola krāsām.

Līnijas un laukumi

Redzamos līniju veidus izmantojam komunikācijā, tabulās, grafikos un citos materiālos, kur nepieciešama struktūra un sadalījums. Līniju fona rakstu izmantojam laukumos. Līniju krāsai izmantojam kādu no LMT zīmola krāsām.

Examples

1  From  1

We use the full element of the logo symbol under the written section so that it is more clearly legible.

We frame the full symbol element in the space so that only one part of one corner is visible.

When we use the full element of the dark red symbol on a black and white image, we create it from the full elements of two symbols, which we place on top of one another. We form the lower one with Overlay and the upper one with the Multiplay filter

In layout where darkening or lightening of the image is sufficient for the copy to be legible, we don’t use full symbol elements.

Download

Icons
Basic set
Illustrations
Innovation .ai file