Prezentācijas

Iekšēju un ārēju prezentāciju sagatavošanā tiek izmantots PPT formāta fails. (sk. lejupielādes)

Specializētais formatējums Masterslides sadaļā nosaka vairāku veidu ievadslaidus (tumšajos un gaišajos toņos),  teksta, analītikas datu un attēlu formatējuma slaidus.

Primāri prezentācija tiek lietota izmantojot tumšos ievadslaidus, taču vajadzības gadījumā tā var tikt lietota arī gaišajā izpildījumā, izmantojot Masterslides piedāvājumā esošos formatējuma veidus.

Dažādībai un saturam atbilstošas noskaņas radīšanai, var tikt nomainīti un lietoti arī vairāki definēti ievadslaidu fona attēli (sk. pielikumā), saglabājot pārējo elementu (virsrakstu, ievadtekstu utt.) sakārtojuma principu.

Lejupielāde

Prezentācijas sagatave
2023 (v.1.2)
Prezentācijās izmantojamās bildes
Prezentācijās izmantojamās bildes