Logo ar papildinājumu

Šie logo tiek lietoti tikai attiecīgo LMT biznesa virzienu komunikācijā.

Uzbūve un minimālais laukums

Logo uzbūve un grafisko elementu proporcijas ir stingri definētas un tās mainīt nedrīkst. Vienmēr ir jāievēro definētais brīvais logo aptverošais laukums. Tajā nedrīkst atrasties virsraksti vai citi dizaina elementi.

Minimālie lietošanas izmēri

Izmantojot logo mazos izmēros, nepieciešams saglabāt tā salasāmību. Drukas un digitālajos materiālos jāievēro mazākie pieļaujamie izmēri. Tie atbilst LMT logo lietošanas minimālajiem izmēriem.

Logo novietojums maketos

Logo ar papildinājumu novietojams reklāmas materiāla stūros un centrā atkarībā no materiāla vizuālā satura, nodrošinot logo redzamību. Tas nedrīkst atrasties tuvāk maketa malām kā nosaka brīvais minimālais laukums ap logo. Logo izmēru iespējams pielāgot maketa vajadzībām.

Logo lietošana uz attēla

Attēlam zem logo ir jābūt maksimāli neitrālam, lai nezaudētu logo salasāmību. Uz gaišiem un tumšiem foniem tiek lietots pilnkrāsu logo. Uz krāsainiem foniem, kad simbols paliek mazāk pamanāms, tiek lietota vienkrāsu versija. Svarīgi: attēls tiek pielāgots logo un tā novietojumam, nevis otrādi.

Logo ar papildinājumu saīsinātā versija

Logo ar papildinājumu tekstuālā daļa tiek izmantota bez pamatlogo tikai LMT iekššējā komunikācijā un sociālo tīklu apmaksātajās reklāmās, kur logotips norādīts jau konta piederībā.

Saīsinātās versijas uzbūve un brīvais laukums

Saīsinātā versija tiek atvasināta no pamatlogo ar papildinājumu. Uz abiem logo attiecas vieni un tie paši lietošanas nosacījumi.

Minimālie lietošanas izmēri

Logo ar papildinājumu saīsinātajā versijā mazos izmēros, nepieciešams saglabāt tā salasamību un skaidrību. Drukas un digitālajos materiālos jāievēro mazākie pieļaujamie izmēri.

Saīsinātās versijas novietojums

Logo novietojams reklāmas maketa stūros un centrā. Tas nedrīkst atrasties tuāvāk maketa malām, k'ā nosaka minimālais brīvais laukums ap logo. Logo izmēru iespējams pielāgot maketa vajadzībām.

Saīsinātās versijas lietošana uz attēla

Attēlam zem logo jābūt maksimāli neitrālam, lai nezaudētu logo salasāmību. Svarīgi: attēlu pielāgojam logo un tā novietojumam nevis otrādi.

Piemēri

1  no  1

Lejupielāde

LMT Logo ar papildinājumu - Tavam biznesam
Pilns, krāsains (ai, eps, pdf, png)
LMT Logo ar papildinājumu - Tavam biznesam
Pilns, melnbalts (ai, eps, pdf, png)
LMT Logo ar papildinājumu - Tavam biznesam
Saīsināts (ai, eps, pdf, png)
LMT Logo ar papildinājumu - Sistēmas
Pilns, krāsains (ai, eps, pdf, png)
LMT Logo ar papildinājumu - Sistēmas
Pilns, melnbalts (ai, eps, pdf, png)
LMT Logo ar papildinājumu - Sistēmas
Saīsināts (ai, eps, pdf, png)
LMT Logo ar papildinājumu - Dronu centrs
Pilns, krāsains (ai, eps, pdf, png)
LMT Logo ar papildinājumu - Dronu centrs
Pilns, melnbalts (ai, eps, pdf, png)
LMT Logo ar papildinājumu - Dronu centrs
Saīsināts (ai, eps, pdf, png)
LMT Logo ar papildinājumu - Viedtelevīzija
Pilns, krāsains (ai, eps, pdf, png)
LMT Logo ar papildinājumu - Viedtelevīzija
Pilns, melnbalts (ai, eps, pdf, png)
LMT Logo ar papildinājumu - Viedtelevīzija
Saīsināts (ai, eps, pdf, png)