LMT Kartes krāsas ir trīs no LMT logo zīmola definētajām pamatkrāsām. Sarkanā, baltā un melnā kā pamatkrāsas LMT Kartes uzturošajai komunikācijai. Oranžā kā sekundārā krāsa kampaņu un piedāvājumu komunikācijā akcentiem vai kā papildu krāsa.

Pamatkrāsas

HEX #c8102e RGB 200 16 46 CMYK 0 100 80 5 Pantone 186

HEX #2c2a29 RGB 44 42 41 CMYK 0 0 0 100 Pantone Process Black

HEX #ffffff RGB 255 255 255 CMYK 0 0 0 0 White

Sekundārā krāsa

HEX #ff6a13 RGB 255 106 19 CMYK 0 55 100 0 Pantone 1585

Krāsu attiecības

LMT Kartes uzturošajā komunikācijā jāievēro sarkanās krāsas pārsvars. Kampaņu un piedāvājumu komunikācijā attiecības starp sarkano, melno un balto krāsu var būt mainīgas, bet oranžā krāsa materiālos ir ne vairāk kā 1/20 no kopējā laukuma/maketa.