Vizuālajā komunikācijā var izmantot logo arī klasiskajā LMT zīmola krāsu salikumā gan uz gaiša, gan tumša fona.

LMT Kartes logo krāsas un monohromais lietojums

Vienkrāsas logo tiek izmantots situācijās, kad pastāv krāsu lietošanas ierobežojumi un kad pilnkrāsu logo nav pietiekoši pamanāms uz gaiša vai tumša fona.

HEX #c8102e RGB 200 16 46 CMYK 0 100 80 5 186

HEX #2c2a29 RGB 44 42 41 CMYK 0 0 0 100 Process Black

HEX #ffffff RGB 255 255 255 CMYK 0 0 0 0 White

uzbūve un minimālais brīvais laukums

Logo uzbūve un grafisko elementu proporcijas ir stingri definētas un tās mainīt nedrīkst. Vienmēr jāievēro definētais brīvais logo aptverošais laukums. Tajā nedrīkst atrasties virsraksti vai citi dizaina elementi.

Minimālie lietošanas izmēri

Izmantojot logo mazos izmēros, nepieciešams saglāabāt tā salasāmību. Drukas un digāitālajos materiālos jāievēro mazākie pieļaujamie izmēri. Tie atbilst LMT logo minimālajiem lietošanas izmēriem.

Logo ar produkta veida nosaukumu

Logo ir izmantojams arī kopā ar produkta veida nosaukumu. Tā atrašanās veita ir stingri definēta un to mainīt nedrīkst.

Uzbūve un minimālais brīvais laukums

Logo uzbūve un grafisko elementu proporcijas ir stingri definētas un tās mainīt nedrīkst. Vienmēr jāievēro definētais brīvais logo aptverošais laukums. Tajā nedrīkst atrasties virsraksti vai citi dizaina elementi.

Logo novietojums

Logo novietojams reklāmas maketa stūros un centrā. Tas nedrīkst atrasties tuvāk maketa malām, kā nosaka minimālais brīvais laukums ap logo. Logo izmēru iespējams piemērot maketa vajadzībām.

LMT Kartes logo lietošana uz attēla

Attēlam zem logo jābūt maksimāli neitrālam, lai nezaudētu logo salasāmību. Uz tumšiem attēliem lietojam pilnkrāsu logo, savukārt uz attēliem ar sarkanu zīmola krāsas fonu lietojam baltu logo.

Piemēri

1  no  1

Lejupielāde

LMT Karte Logo
Krāsains (ai, eps, pdf, png)
LMT Karte Logo
Melnbalts (ai, eps, pdf, png)
LMT Karte Logo - Jauns numurs
Krāsains (ai, eps, pdf, png)
LMT Karte Logo - Jauns numurs
Melnbalts (ai, eps, pdf, png)
LMT Karte Logo - Priekšapmaksa
Krāsains (ai, eps, pdf, png)
LMT Karte Logo - Priekšapmaksa
Melnbalts (ai, eps, pdf, png)
LMT Karte Logo - Atjaunošana
Krāsains (ai, eps, pdf, png)
LMT Karte Logo - Atjaunošana
Melnbalts (ai, eps, pdf, png)