Komunikācijā lieto divu veidu logo – vertikālo un horizontālo. LMT Kartes logo izvietošana materiālos ir brīva un izmērs neierobežots, ievērojot logo izmēru attiecības ar LMT logo.

Nekad nelokām LMT Kartes logo iekļautos vārdus un LMT Kartes logo nekad neizmantojam kā teksta sastāvdaļu.

LMT Kartes logo krāsas

HEX #c8102e RGB 200 16 46 CMYK 0 100 80 5 Pantone 186

HEX #2c2a29 RGB 44 42 41 CMYK 0 0 0 100 Pantone Process Black

HEX #ffffff RGB 255 255 255 CMYK 0 0 0 0 White

Lietošana

Nekad nelokām LMT Kartes logo iekļautos vārdus un LMT Kartes logo nekad neizmantojam kā teksta sastāvdaļu.

  • Ievietojot LMT logo maketā, jāievēro logo attiecības pret LMT Kartes logo un drošais laukums ap to, kas vienāds ar logo “m” burta lielumu. Logo drošajā laukumā nevajadzētu atrasties tekstiem. LMT logo maketā var atrasties vienā no maketa augšējiem stūriem vai var tikt novietots maketa apakšdaļā, tādējādi uzsverot produktu – LMT Karti vai galveno ziņu.

LMT Kartes logo ar produkta veida nosaukumu

LMT Kartes logo ar produkta veidu nosaukumiem, piemēram: priekšapmaksa, atjaunošana, jauns numurs. Kastēs nevar atrasties citi teksti vai nosaukumi, vienā maketā kastē var būt tikai viens produkta veida nosaukums. Produkta veidu nosaukumi maketā nav piesaistīti LMT Kartes logotipam, un tie var atrasties jebkurā maketa vietā un arī uz logo vai attēla, ja tas netraucē informācijas nolasīšanai.

LMT Kartes logo ar “priekšapmaksu”

LMT Kartes logo izmēru attiecības pret “priekšapmaksa”, kad tā tiek lietota ar vai bez kastes. “Priekšapmaksa” maketā nav piesaistīta LMT Kartes logotipam, un tā var atrasties jebkurā maketa vietā un arī uz logo vai attēla, ja tas netraucē informācijas nolasīšanai.

Priekšapmaksa

“Priekšapmaksa” lieto LMT Kartes definētājās krāsās, lai izceltu produkta veidu.

LMT Kartes logo ar “jauns numurs”

LMT Kartes logo izmēru attiecības pret “jauns numurs”, kad tas tiek lietots ar vai bez kastes. “Jauns numurs” maketā nav piesaistīts LMT Kartes logotipam, un tas var atrasties jebkurā maketa vietā un arī uz logo vai attēla, ja tas netraucē informācijas nolasīšanai.

“Jauns numurs” lieto LMT kartes definētājās krāsās, lai izceltu produkta veidu.

LMT Kartes logo ar “atjaunošana”

LMT Kartes logo izmēru attiecības pret “atjaunošana”, kad tā tiek lietota ar vai bez kastes. “Atjaunošana” maketā nav piesaistīta LMT Kartes logotipam, un tā var atrasties jebkurā maketa vietā un arī uz logo vai attēla, ja tas netraucē informācijas nolasīšanai.

LMT Kartes logo ar produkta veida nosaukuma lietošanas piemērs

“Atjaunošana” lieto LMT kartes definētājās krāsās, lai izceltu produkta veidu.

Piemēri

1  no  1