Ceļā no domas uz darbību cilvēkam jāpārvar dažādi šķēršļi un barjeras – šaubas, neziņa un resursu trūkums. Mūsu vērtības – attīstība, aizrautība un sadarbība – tos palīdz pārvarēt un iedvesmo jauniem darbiem. Mūsu mērķis ir saīsināt ceļu no domas līdz darbībai. Šo ideju atspoguļo sauklis DOMĀ – DARI. Tā kā abi vārdi ir vienlīdz svarīgi, tos rakstām tikai ar lielajiem burtiem un atdalām ar domuzīmi.

Ar LMT rīkiem ir vieglāk un ātrāk darīt lietas, ko cilvēks jau dara. LMT iedvesmo saskatīt jaunas iespējas un darīt to, kas agrāk šķita neiespējams. Mēs nebaidāmies no neveiksmēm vai citu cilvēku viedokļiem. LMT tic, ka Latvijā ir uzņēmīgu un spējīgu cilvēku zeme, kura ir ceļā uz uzplaukumu.

Virsmērķis

Veidot Latvijā saziņas vidi, kurā ceļš no domas līdz darbībai kļūst arvien īsāks.

Personība

Mēs esam neatkarīgi sava ceļa gājēji un darām lietas ar pārliecību. Izturamies prasīgi pret sevi un citiem. Esam uzņēmums, kas veicina ne tikai savu izaugsmi, bet darbojas arī visas Latvijas sabiedrības labā.

Unikalitāte

Mūsu vienīgās mājas ir Latvija. Esam atbildīgi ne tikai par nozares attīstību, bet arī par to, lai Latvijas cilvēkiem būtu pieejamas modernākās tehnoloģijas pasaulē.

Vērtības komunikācijā

Aizrautība

Mēs esam aktīvi un enerģiski, apzināmies savu spēku un ietekmi, bet netīksmināmies par to.

Kas jālieto: atklāta nostāja, pieejamība, smaids. Saucam lietas īstajos vārdos.

No kā jāizvairās: augstprātība, pompozs svinīgums, tukši saukļi.

Attīstība

Aicinām uz darbību, nevis aprakstām un raksturojam.

Kas jālieto: darbības vārdi.

No kā jāizvairās: īpašības un apstākļa vārdi.

Sadarbība

Mēs sarunājamies ar cilvēkiem, kas ir tādi paši kā mēs, nevis ar mērķauditoriju. Mūsu darbs ir nevis uzspiest, bet piedāvāt iespējas.

Kas jālieto: sarunu tēmas, kas cilvēkiem ir svarīgas.

No kā jāizvairās: telekomunikāciju nozares un korporāciju slengs.

Auditorija

TNS NeedScope ir izpētes modelis, kas palīdz noskaidrot, kādas auditorijas emocionālās vajadzības zīmols spēj apmierināt. LMT kā viens no spēcīgākajiem zīmoliem telekomunikāciju nozarē tradicionāli ir uzrunājis segmentu Aristokrātiskie un Analītiskie vajadzības. Lai saglabātu unikalitāti un stiprinātu zīmolu, koncentrējamies uz segmentu Aristokrātiskie. Uzrunājam pašpārliecinātus, neatlaidīgus un uz sasniegumiem orientētus cilvēkus.

  • Uzrunājam pašpārliecinātus, neatlaidīgus un uz sasniegumiem orientētus cilvēkus.

Aristokrātisko raksturojums

Rīkojas pašapzinīgi un ir pārliecināti par saviem panākumiem.

Ambīcijas un mērķtiecība ir viņu galvenais virzītājspēks.

Vērsti uz sacensību un panākumiem.

Vienmēr zina, ko vēlas, un jūtas droši par to, ko dara.

Vēlas justies respektēti, iegūt atzinību un gūt ietekmi sabiedrībā.

Orientēti uz Premium klases zīmola izmantošanu, kas dod iespēju justies atšķirīgiem un īpašiem.

Vēlas sadarboties ar to pakalpojuma sniedzēju, kas piedāvā mūsdienīgus risinājumus un ir līderis jauno tehnoloģiju ieviešanā.

Atbilstošās īpašības

Ambiciozs

Mērķtiecīgs

Praktisks

Reāli domājošs

Sakārtots

Prasmīgs

Neatbilstošās īpašības

Uzticams

Var paļauties

Gādīgs

Laipns