Logo uzbūve

Logo uzbūve un grafisko elemntu proporcijas ir stingri definētas un tās mainīt nedrīkst.

Minimālais brīvais laukums

Vienmēr jāievēro definētais brīvais logo aptverošais laukums. Tajā nedrīkst atrasties virsraskti vai citi dizaina elementi.

Minimālie lietošanas izmēri

Izmantojot logo mazso izmēros, nepieciešams saglabāt tā salasāmību. Drukas un digitālajos materiālos jāievēro mazākie pieļaujamie izmēri. Tie atbilst LMT logo minimālajiem lietošanas izmēriem.

Horizontāls logo novietojums

Logo novietojams reklāmas maketa stūros un centrā. Tas nedrīkst atrasties tuvāk maketa malām kā to nosaka minimālais brīvais laukums ap logo. Logo izmēru iespējams pielāgot maketa vajadzībām.

Vertikālā logo novietojums

Vertikālais logo tiek lietots tikai gadījumos, kad atvēlētais laukums ir šaurs, taču izmērs nepieciešams maksimāli liels. Tas nosaka, ka logo novietojams rekālāmas maketa kreisā augšējā vai apakšējā stūrī, vai arī centrā pie kreisās malas. Tas nedrīkst atrasties tuvāk maketa malām kā to nosaka minimālais brīvais laukums ap logo.

LMT Defence logo lietošana uz attēla

logo lietošanas piemēri uz tumša vai gaiša attēla.

Lejupielāde

LMT Innovations logo - horizontāls
ai, eps, pdf, png
LMT Innovations logo - vertikāls
ai, eps, pdf, png