Galvenais, kas atšķir LMT attēlu – redzam cilvēku, kas pārstāv LMT vērtības un darbojas LMT pasaulē. Tā ir pasaule, kādu LMT cenšas veidot un grib redzēt. Tāda, kurā gribas būt. LMT cilvēkus raksturo aizrautība, pārliecība un pašcieņa.

Sekojot LMT cilvēkam dažādās dzīves situācijās, atklājam, kādas ir viņa attiecības ar LMT pakalpojumiem un produktiem. Arī B2B komunikācijā mums ir svarīgi atklāt cilvēku, nevis nozares specifiku.

Melnbaltās fotogrāfijas

Melnbaltā fotogrāfija ir pamata vizuālais izteiksmes līdzeklis LMT tēla, pakalpojumu un produktu komunikācijā.

Ja trešo pušu vizuālie materiāli (piemēram, iekārtu fotogrāfijas, filmu un seriālu plakāti) sākotnēji nav melnbalti, tos nepārveidojam par melnbaltiem.

Melnbalto fotogrāfiju neizmantojam sabiedrisko attiecību un korporatīvās komunikācijas vajadzībām.

Sociālo mediju komunikācijā melnbaltā fotogrāfija izmantojama, ja tā atbilst kontekstam um komunikācijas mērķim. Piemēram, Līgo svētku apsveikumā melnbalto fotogrāfiju neizmantojam.

Attēlu raksturojums

LMT tēla, pakalpojumu un produktu komunikācijā izmantotais attēls ir: cilvēcīgs un vietējais, viengabalains, pārlaicīgs un tam piemīt klātbūtnes sajūta. Attēlam būtu jāatbilst vismaz divām no īpašībām.

Cilvēcīgs un vietējais

Attēlos redzami Latvijas cilvēki, kā arī Latvijas vide gan ģeogrāfiski, gan estētiski. Mēs cilvēkus nešķirojam pēc viņu vecuma, dzimuma, nodarbošanās un sociālā statusa. Svarīgākais, lai viņus raksturo aizrautība, pārliecība un neatlaidība, atbilstoši TNS NeedScope “Zeva” segmentam.

Viengabalains

Attēlā ir nepārprotami skaidrs, kas ir pats svarīgākais. Atbrīvojamies no detaļām, kas ir nebūtiskas un rada raibuma, trokšņa sajūtu. Attēlā ir viena, spēcīga emocija.

Pārlaicīgs

Brīvs no “trendiem” un stilīguma. Atspoguļojam dziļākās un universālākās patiesības.

Klātbūtnes sajūta

Attēlā esam dalībnieks, nevis vērotājs no malas. LMT nestāv pāri vai ārpus visa, kas notiek cilvēku dzīvē. LMT klātbūne ir cieņpilna un neuzbāzīga.

Attēla radīšana

Veidojot komunikāciju caur attēlu, ievērojam vairākus būtiskus attēlu radīšanas pamatprincipus.

Modeļi un vide

To izvēlei piešķiram vislielāko uzmanību. Ja cilvēks un vieta ir raksturīgi — attēls iedarbojas.

Dokumentālisms

Attēls var būt dokumentāls, pat ja situācija ir inscinēta. Fotogrāfa uzdevums ir fiksēt šīs situācijas emociju, kas ir atpazīstama un interesi raisoša, nezaudējot detaļas un vidi.

Kontrasti

Kontrasts gaismā ir gaisma no sāna, no aizmugures – attēlā ir labi izgaismotas vietas un tumšas. Kontrasts rakursā ir zemu/augstu novietota kamera, mazi objekti, ko esam raduši redzēt lielus, un otrādi. Emociju kontrasts, piemēram: piedzīvojuma gaidas/šķiršanās skumjas; ziņkāre/bažas; uztraukums/atvieglojums.

Dziļums un telpa

Redzams gan subjekts vai detaļas, kas ir 100% asumā, gan subjekts vai detaļas, kas nav. Papildu asuma un vizuālā kontrasta līmeni rada grafiskie elementi un teksts.

Izvēles kritēriji

LMT atpazīstamība ir jāveido nepārtraukti, tādēļ stingri ievērojam attēlu veidošanas principus.

Neizmantojam izgrieztus tēlus, priekšmetus, formas. Detaļas un vide ir vizuālā stāsta sastāvdaļas.

Zem pogas "Skatīt vairāk" esam ar konkrētiem piemēriem parādījuši, kā izvēlēties LMT vizuālajai identitātei atbilstošus attēlus.

Ēka

Interjers

Iela

Cilvēki

Skatīt vairāk Sakļaut