Animācijā ir iedzīvināta mijiedarbība starp divām plaknēm – Domā un Dari. Tas sasaucas ar LMT zīmola saukli “Domā – dari”. Katrai no plaknēm ir piemeklēta sava grafiskā valoda. “Domā” plakne – fona grafiskie elementi (oranžie punkti) ir brīvi, netverami, kustīgi un mainīgi gluži kā doma. “Dari” plakne – stabilie un drošie LMT logo burti.

Animācija reklāmai

Ja iespējams, primāri izmantojam animētu logo uz melna fona. Varam to lietot arī uz balta fona un attēliem (sk. Lietojums uz foniem).

5" animācija

3" animācija

1" animācija

Neitrāls animēts fons (Wallpaper)

Fonu varam izmantot, piemēram, ekrānu noformēšanai konferencēs. To nelieto reklāmas materiālos.

Lietojums uz foniem

Atbilstoši LMT logo lietošanas noteikumiem logo animāciju pilnā krāsā lietojam tikai uz melna vai balta fona. Vienkrāsas logo izmantot nav nepieciešams, jo digitālā vide neierobežo krāsu izvēli. Atsevišķos gadījumos pieļaujama animācijas izmantošana vienā krāsā ‒ balts logo uz melna fona vai melns uz balta. Pieļaujama arī vienkrāsas logo animācijas izmantošana uz attēla ‒ balts logo uz tumša fona, melns uz gaiša.

Brīvais laukums

Ievietojot LMT logo maketā, ievērojam brīvo laukumu ap logo – maketa malas nedrīkst būt tuvāk par norādīto attālumu. Maketā logo var būt mazāks. Animētam logo brīvais aptverošais laukums ir lielāks nekā nekustīgam logo.

Novietojums

Šeit norādīti galvenie formāti digitālajā komunikācijā. Šajos piemēros ir izmantots tikai centrēts logo novietojums. Šādā veidā logo izmantojam visās LMT logo animācijās. Papildus 1” logo animāciju izmantojam formātu malās atbilstoši nekustīga logo lietošanas noteikumiem.

TV ekrāns (16:9)

Šajā piemērā izmantots izplatītākais formāts, kura laukuma proporcija ir 16x9. Logo novietojuma vadlīnija ir tā optiskais centrs uz T burta apakšējās daļas, kas sakrīt ar visa laukuma faktisko centru. Logo šajā laukumā ir 27% no formāta platuma.

Animācija baneriem

Šeit parādīti izplatītākie formātu veidi – izteikti horizontāls, vertikāls un ar vienāda garuma malām. Ja atļauj tehniskā specifikācija un saturs, varam izmantot arī 3” versiju. Nav ieteicams baneros lietot 5” versiju. Baneros izmantojam animāciju bez skaņas.

8:1

Logo novietojuma vadlīnija ir tā optiskais centrs uz T burta apakšējās daļas, kas sakrīt ar visa laukuma faktisko centru. Logo šajā laukumā ir 34% no formāta augstuma.

9:16

Logo novietojuma vadlīnija ir tā optiskais centrs uz T burta apakšējās daļas, kas sakrīt ar visa laukuma faktisko centru. Logo šajā laukumā ir 57% no formāta platuma.

1:1

Logo novietojuma vadlīnija ir tā optiskais centrs uz T burta apakšējās daļas, kas sakrīt ar visa laukuma faktisko centru. Logo šajā laukumā ir 57% no formāta platuma.

Logo animācija ar tekstu

Mēs varam pievienot arī tekstu logotipa animācijai, kā parādīts šajos piemēros.

Animācija papildelementiem

Digitālajā vidē varam izmantot animāciju citiem grafiskajiem elementiem: nosaukumiem, ikonām un instrukcijām. Šeit mēs definējam animācijas pamatprincipu, kuru iesakām izmantot visos gadījumos, ja vien objekta kustībai nav kāds cits īpašs uzdevums.

Objekta parādīšanās 0,4”, objekta pazušana 0,2”

Piemēri

1  no  1

Lejupielāde

Logo animācija 5"
Black, Full HD, 4K
Logo animācija 5"
White, Full HD, 4K
Logo animācija 3"
Black, Full HD, 4K
Logo animācija 3"
White, Full HD, 4K
Logo animācija 1"
Black, Full HD, 4K
Logo animācija 1"
White, Full HD, 4K
Logo ar tekstu - Piedāvā
Full HD, 4K
Logo ar tekstu - Atbalsta
Full HD, 4K
Logo ar tekstu - Sponsorē
Full HD, 4K
Neitrāls fons (Wallpaper) 1
Horizontal, Vertical, Full HD, 4K
Neitrāls fons (Wallpaper) 2
Horizontāls, vertikāls, Full HD, 4K
Neitrāls fons (Wallpaper) 3
Horizontāls, vertikāls, Full HD, 4K
Neitrāls fons (Wallpaper)
Kompresēts, horizontāls
Logo ar tekstu - Piedāvā papildus versijas (Transparent)
Full HD
Logo ar tekstu - Piedāvā papildus versijas (Transparent)
4k
Logo ar tekstu - Piedāvā papildus versijas (Background)
Full HD
Logo ar tekstu - Piedāvā papildus versijas (Background)
4k
Logo ar tekstu - Piedāvā papildus versijas (Background)
Mp4