LMT identitātes burtveidols ir Geometria Narrow.

Geometria Narrow Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
abcdefghijklmnopqrstuvwz

Geometria Narrow Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
abcdefghijklmnopqrstuvwz

Formatēšana

Lai starp teksta daļām veidotu izteiktu kontrastu, izmantojam šādas burtu lielumu proporcijas – pieņemot, ka pamatteksts ir 1. Tekstus veidojam ar auto atstarpēm starp rindām. Virsrakstos, ja nepieciešams, varam lietot arī atstarpes, kas vienādas ar burtu augstumu.

Virsraksts
× 3.00
Tu mainies.
Latvija mainās.
Apakšvirsraksts
× 1.50
LMT vērtības – aizrautība, attīstība, sadarbība
Pamatteksts
× 1
Tāpat kā sarunas, arī internets atbrīvojas no ierobežojumiem un kļūst pieejams visiem un visur.
Atruna
× 0.50
Mēs esam uzauguši kopā ar Latviju, un te ir mūsu mājas. Esam uzbūvējuši tīklu, lai sarunas būtu pieejamas vienmēr un visur. Tagad sarunu minūtes vairs nav jāskaita, un varam pievērsties jaunām iespējām. Tāpat kā sarunas, arī internets atbrīvojas no ierobežojumiem un kļūst pieejams visiem un visur. Tas ļauj darīt lietas ātrāk un ērtāk. Darīt pašiem un iedvesmot citus. Mēs esam par izaugsmi. Par iespējām uzlabot dzīvi katram un visā Latvijā. Mainās jūsu ikdiena, maināmies mēs. Nemainīga ir mūsu griba strādāt, lai Latvija uzplauktu.

Izvietojums

Tekstus nolīdzinām pret kreiso malu un novietojam pret kreiso maketa pusi. Izņemot – taktiskās ziņas un skaidrojošo tekstu zem iekārtu attēliem, ilustrācijām vai ikonām, HTML vēstuļu un mājaslapas pogas un navigācijas saites, kur pieļaujams teksta centrējums.

Virsraksts

Virsrakstos izmantojam maksimums 6 īsus vārdus jeb 40 simbolus. Izcēlumus veidojam, lietojot fonta Bold versiju vai izmantojot kādu no LMT zīmola krāsām.

Nosaukumi

LMT produktu un pakalpojumu nosaukumos pirmo vārdu vienmēr rakstām ar lielo sākuma burtu. Virsrakstos izceļam produktu un pakalpojumu nosaukumus arī ar fontu Geometria Narrow Bold.

Juridiskā informācija

Atrunās atbilstoši juridiskajam principam produktu nosaukumus izceļam, izmantojot Geometria Narrow Bold.

Skaidrojošais teksts

Skaidrojošajā tekstā zem iekārtu attēliem, ilustrācijām vai ikonām ir pieļaujams teksta centrējums.

Cenas

Cenu formatēšanai izmantojam Geometria Narrow Bold ciparus, bet cenu nosacījumus rakstam ar Geometria Narrow Light mazajiem burtiem un izmantojam proporciju 1:5.

  • Centu cipariem izmantojam automātisko augšraksta (superscript) formatējumu, tad nolīdzinām tos pret eiro augšējo malu. Cenu svītrojumam izmantojam automātisko svītrojumu (striketrough).

Taktiskās ziņas

Taktiskā ziņa ir unikālas ziņas nesējs, kas stāsta par kādu konkrēta laika periodu, piedāvājumu vai īpašu cenu.

  • Ziņas
  • Brīvais laukums
  • Taktiskajai ziņai izmantojam Geometria Narrow Bold mazos burtus. Tajā iekļaujam maksimums trīs vārdus. Tekstu pilnajos simbola elementos centrējam. Cenu piedāvājumam taktiskajās ziņās izmantojam cenu formatējumu.

  • Ievietojot ziņu vai cenu jāievēro brīvais laukums, kas ir 25% vai 1/8 no kopējā pilnā simbola elementa laukuma.

Piemēri

1  no  1

Taktiskā ziņa iecentrēta logo simbola pilnajā elementā. Ievērojam brīvo laukumu apkārt taktiskajai ziņai.

Lai labāk nolasītu tekstu uz attēla – zem tā attēlu satumšinām vai gaišinām.

Labākai saukļa lasāmībai un pamanāmībai varam izmantot Geometria Narrow Bold fontu.

Taktiskās ziņas teksts ievietots pilnajā simbola elementā, ievērojot brīvo laukumu.

Cenām jāievēro cenu formatēšana.

Lejupielāde

Geometria Narrow Desktop
LV, ENG, RU fonti
Geometria Narrow Webfont
LV, ENG, RU fonti