LMT komunikācijas centrā ir cilvēks, nevis iekārta vai tehnoloģija.

Mēs runājam pārliecinoši, bet ne augstprātīgi. Neskatāmies uz citiem no augšas (nav tādas tantes Bauskā).

Sakām to, kas atbilst cilvēku vajadzībām, neko neuzspiežot, un nenoliedzam alternatīvas. Esam ietekmīgs zīmols, bet nemācām dzīvot.

Esam mērķtiecīgi un ambiciozi, bet ne pašapmierināti un svarīgi.

Mums ir humora izjūta, bet nemēdzam dzīt jokus un stāstīt anekdotes.

Izvairāmies no deminutīviem un familiaritātes.

Komunikācijas veidi

LMT valodu pielāgojam komunikācijas situācijām un to mērķim. Tāpēc LMT komunikācijā nošķiram:

Informāciju, kas palīdz noskaidrot vai uzzināt par LMT pakalpojumiem un iekārtām to, kas lietotāju interesē (piemēram, skaidrojoša informācija mājaslapā, produktu instrukcijās u. tml.).

Reklāmu, kas rada interesi par LMT pakalpojumiem un iekārtām, uzrunājot auditorijas vajadzības (arī neapzinātas).

Tiešo saziņu, kur klientam palīdzam individuāli, atbildot uz jautājumiem vai risinot problēmas, kas saistītas ar LMT pakalpojumiem un iekārtām. Tiešajā komunikācijā ar klientu ievērojam nosacījumus, kas aprakstīti Klientu apkalpošanas standartā.

Tekstu veidošanas principi

Lietišķi, īsi un vienkārši

Valoda ir lietišķa, viegli uztverama un saprotama. Izmantojam īsus teikumus, vienkāršus vārdus, skaidru struktūru. Izvairāmies no liekvārdības — mazāk ir vairāk.

Korekti

Teksts, ko publicējam jebkurā platformā, ir stilistiski tīrs un gramatiski pareizs.

Bez sarežģītiem terminiem

Izvairāmies no neikdienišķu un specifisku terminu lietošanas arī tad, ja uzrunājam jomas profesionāļus. Vienkārša valoda ikvienam palīdz informāciju uztvert ātrāk.

Strukturējam tekstu

Ievērojam apgrieztās piramīdas principu — sākam ar pašu svarīgāko informāciju, tad izklāstām mazāk svarīgo.

Paturam prātā klientu

Jautājam sev, ko klients vēlas zināt? Vai tas, ko rakstām, viņam patiešām būs noderīgs vai interesants?

Radām aizraujošu saturu

LMT reklāmās un sociālajos medijos valoda ir ne tikai saprotama un skaidra, bet arī aizraujoša. Ja tam ir skaidrs pamatojums, varam izmantot sarunvalodas vārdus un izteicienus, kā arī vārdu spēles un jaunradītus vārdus.

Praktiskie jautājumi

Uzruna

LMT tēla, produktu un pakalpojumu reklāmās klientus uzrunājam uz “tu”. Tiešajos e-pasta sūtījumos (piemēram, Viedtelevīzijas jaunumi) “Tu” rakstām ar lielo sākuma burtu. Biznesa klientu uzrunu izvēlamies atkarībā no situācijas, tāpēc to atrunājam darba uzdevumā.

“Mēs” forma

LMT komunikācijā izmantojam “mēs“ formu (piemēram, piedāvājam, attīstām u. tml.). Izņēmums — kad stāstām par to, ko LMT dara kopā ar sadarbības partneriem. Tad skaidrības labad izmantojam “LMT attīsta, pēta, testē“ u. tml.

Lietojam aktīvus darbības vārdus

Izvairāmies no ciešamās kārtas, lietojam darāmo kārtu.

Esam iekļaujoši

LMT komunikācijā cenšamies būt dzimumneitrāli.

Produktu nosaukumi

Pakalpojumu un produktu nosaukumos pirmo vārdu rakstām ar lielo sākuma burtu un lokām (piemēram, pieslēdz Brīvību). Izņēmums, ja kopā ar pakalpojuma nosaukumu rakstām vārdus “pakalpojums”, “tarifu plāns” vai “pieslēgums”, tad produkta vai pakalpojuma nosaukumu nelokām (piemēram, pieslēdz tarifu plānu Brīvība).

Juridiskajās atrunās produktu nosaukumus rakstām ar lielo sākuma burtu un lokām.

Nosaukumos LMT Karte, LMT Viedtelevīzija, LMT Straume vārdu aiz “LMT” rakstām ar lielo sākuma burtu.

Termini

Ieviešot jaunu terminu, tas pirmo reizi jālieto kopā ar skaidrojumu gan iekšējā, gan ārējā komunikācijā. Pēc tam šim skaidrojumam jābūt pieejamam arī ikdienā.

Zem pogas "Skatīt vairāk" atradīsi svarīgākos terminus, kuru pareiza izpratne un lietošana palīdzēs izvairīties no pārpratumiem un neskaidrībām.

Tarifu plāni (balss tarifu plāni). Tarifu plāns ir piesaistīts klienta SIM kartei ar numuru. Tarifu plāns nodrošina iespēju zvanīt, sūtīt īsziņas un MMS (izņēmums ir Mājas tālrunis, kas nodrošina tikai zvanus) un lietot citas telefona funkcijas. Daļai tarifu plānu ir pieejams internets bez atsevišķas pieslēgšanas, savukārt Brīvības un Mini lietotājiem internets jāpieslēdz atsevišķi. Piemēri: Brīvība, Mini, Brīvība Eiropā VIP, Mājas tālrunis, Nedēļa sarunām (LMT Karte), Mēnesis visam (LMT Karte).

Pieslēgumi (interneta pieslēgumi). Interneta pieslēgums, kuram tiek izsniegta atsevišķa SIM karte ar LMT numuru ievietošanai konkrētā iekārtā (rūterī, datorā, planšetē). Piemēri: Internets mājai, Mobilais internets datorā un planšetē, Priekšapmaksas mobilais internets datorā un planšetē, Internets biznesam. Internets telefonā ir pakalpojums, nevis pieslēgums, jo ir iespējams tikai jau esošam balss tarifu plānam.

Piedāvājumi. Paredzēti īpašām klientu grupām, tarifu plānu, pieslēgumu un pakalpojumu komplektā nodrošinot izdevīgāku cenu nekā katram komponentam atsevišķi. Piemēri: Skolēnam, Jauniešiem, Senioriem+, Ģimenes piedāvājums.

Pakalpojumi. Darbojas, pievienojot balss tarifu plānam vai interneta pieslēgumam. Piemēram, Viedtelevīzija ir pieejama tikai kopā ar pieslēgumu Internets mājai. Citi piemēri: Internets telefonā, Internets ceļojumā, Zvanu filtrs, Glābējzvans, Diena avansā (LMT Karte), Iekārtu apdrošināšana u. c.

Līgumi. LMT Pakalpojumu līgums, Atvērtais līgums, Nomaksas līgums.

Risinājumi. Šo terminu biežāk izmantojam, runājot par biznesa pakalpojumiem. Palīdz arī kā sinonīms vārdam "pakalpojums".

Priekšapmaksas karte mums viena – LMT Karte.

Skatīt vairāk Sakļaut