LMT Kartes komunikācijā tiek izmantots LMT identitātes burtveidols Geometria Narrow. Izmantojam Geometria Narrow Light un Bold. Juridiskajā informācijā lietojam Geometria Narrow Regular un produkta nosaukumus izceļam, izmantojot Geometria Narrow Bold.

Geometria Narrow Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
abcdefghijklmnopqrstuvwz

Geometria Narrow Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
abcdefghijklmnopqrstuvwz

Teksta formatēšana

Lai starp teksta daļām veidotu izteiktu kontrastu, izmantojam šādas burtu lielumu proporcijas – pieņemot, ka pamatteksts ir 1. Tekstus veidojam ar auto atstarpēm starp rindām. Virsrakstos, ja nepieciešams, varam lietot arī atstarpes, kas vienādas ar burtu augstumu.

Virsraksts
× 3.00
Geometria Narrow
Light mazie burti
Apakšvirsraksts
× 1.50
Geometria Narrow
Light mazie burti
Pamatteksts
× 1
Geometria Narrow
Light mazie burti
Atruna
× 0.50
Geometria Narrow Regular mazie burti

LMT Kartes rakstība tekstā

Kad rakstām LMT Karti tekstā – vārdu “karte” rakstām ar lielo burtu.

Tekstā nosaukumu LMT Kartei lokām!

LMT Kartes teksta locīšanas piemēri

Taktiskās ziņas

Taktiskajai ziņai izmantojam Geometria Narrow Bold mazos burtus. Tajā iekļaujam maksimums trīs vārdus. Tekstu pilnajos simbola elementos (mediatoros) centrējam.

Cenas

Lai izveidotu cenu izmantojam Geometria Narrow Bold mazos burtus. Centu cipariem izmantojam automātisko augšraksta (superscript) formatējumu, tad nolīdzinām tos pret eiro augšējo malu. Cenas nosacījumus (€/mēn.) rakstām ar Geometria Narrow Light mazajiem burtiem un izmantojam lielumu proporciju 1:5.