DOMĀ – DARI

LMT zīmola
vadlīnijas

LMT Virsmērķis

Veidot Latvijā saziņas vidi, kurā ceļš no domas līdz darbībai kļūst arvien īsāks.

Zīmola pamati

LMT zīmols sastāv no septiņām pamatvienībām, kas kopā veido vienotu komunikāciju visos kanālos.

Pēdējie atjauninājumi